1 Followers
20 Following
kmazraee

کتاب‌هایی که می‌خوانم!

در اینجا قرار است در مورد کتاب‌هایی که می‌خوانم بنویسم ...

این روزها این را می خوانم!

Farhang-e Masalha فرهنگ مثل ها و اصطلاحات متداول در زبان فارسی - Dr. Mohammad Azimi

کتابی‌ست بس ...؟

چه خبر است؟

این‌جا آمده‌ام تا ببینم چه خبر است؟

این‌جا چطور می‌شود خوب کتاب خواند؟

در هر صورت می‌گردم تا ببینم چه خبر است و راه‌ش چیست!

"الیه یصعد الکلم الطیب!"